YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Kullanılmış komple tesis yatırımı

Kullanılmış komple tesis yatırımı

Kullanılmış komple tesis ithalatını sadece Yatırım Teşvik Belgesi alan şirketler yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden

Yatırım Teşvik Belgesi ile Kullanılmış Komple tesis ithalatı yapılabilir.

Kullanılmış komple tesisin yatırım Teşvik Belgesi konusuna bağlı yardımcı tesislerden bağımsız olarak, mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan oluşmalıdır.

Farklı firmalardan alınan münferit makine ve teçhizat ile tesis oluşturulamaz.

Komple tesisin Revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan alınan komple tesis oluşturan makineler teşvik belgesi kapsamında ithal edilemez.

Tesis siparişini vermeden ve gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olmalıdır. Aksi halde makineleriniz, Yatırım Teşvik belgesi çıkıncaya kadar gümrüklerde bekler.

GEREKLİ BELGELER:

Dökümlü fatura veya proforma fatura asılları: Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları gerekmektedir.

Bakanlık uzmanları Ekspertiz işlemi:

Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç uzman, komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları Ekspertiz sonunda uygun görülmesi halinde, Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.

Türkiye serbest bölgelerinden kullanılmış komple tesis ithali:

Bakanlığın Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınmış faaliyet ruhsatı ile tesisin ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından sakınca bulunmadığına dair uygunluk yazısının ibrazından sonra, serbest bölgede yapılacak ekspertiz rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.

Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatlar amacı dışında kullanılamaz. Satılması halinde sağlanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

 

Menü