YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI

Yatırım Teşvik Belgesi alımında yatırımın yeri, konusu, kapasitesi ve finansmanını bilinçli ve sabırlı planlamakla başlar.
Doğru planlanmış bir yatırım zamanında başlar ve biter. Yatırımcı ve ülkemiz kazanır.
Doğru karar vermek için zaman ayırınız:
Yatırım cinsine, kapasitesine, yatırım yapılan bölgeye göre yatırım Teşvik Belgesi için istenen belgeler ve şartları değişebilir. Yararlanılacak destekler farklılık gösterebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMINDA GÜVENİLİR DANIŞMANLIK ŞİRKETİ:

Bilgileri esirgemeden, müşterisinden iş alabilme endişesi taşımadan doğru bilgi verendir.
Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik Belgesi dosyası ile yapılan başvuru, belgenizin kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.
Ecrin Danışmanlık, Yatırım Teşvik belgesi alımından kapatılıncaya kadar, izleme, bilgilendirme ve yönlendirmelerde etkin hizmetler sunar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyasının hazırlanması:
Ecrin Danışmanlık uzmanları, Yatırım Teşvik Belgesi, kapsamında satın alacağınız ithal ve yerli makine ihtiyacınız, Yatırım yeriniz, firmanıza ait başvuru evrakınızı isteyerek Yatırım Teşvik Belgesi başvuru dosyanızı hazırlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN ZORUNLU BELGELER:

Yatırım Teşvik Belgesi almak için yatırımın konusuna göre bazı belgelerin sağlanması zorunludur. Örneğin, İmalat yatırımlarında ÇED belgesi (ÇED kapsam dışı yazısı veya ÇED gerekli değildir yazısı veya ÇED gereklidir yazısı),
Turizm yatırımlarında Turizm yatırım belgesi, özel izin gereken yatırımlarda izin belgesi olmadan dosya işleme alınmaz. Bunun dışındaki belgeler şirketinizin evraklarıdır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BELGE REVİZESİ:

Yatırım Teşvik belgesi alırken eksik yazılan makine sonradan makine listesine eklenebilir. Fazla yazılan makineyi almak zorunda değilsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI:

Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı olan makine ve Ekipman fiyatının düşük veya yüksek yazılmış olmasından endişelenmeyiniz.
Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve Teçhizatınızın yatırım Teşvik Belgesi listesinde yazılı değerinden %100 fazlası ve %50 eksiği arasındaki fiyat farkları arasında satın alabilirsiniz.
Yatırım Teşvik Belgesinde yazılı makine ve teçhizat fiyatları %100 fazlası ve %50 eksiği sınırları dışında olursa Ecrin Danışmanlık uzmanlarına makine listenizde fiyat değişikliği yaptırarak alım yapabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILMASI:

Yatırım Teşvik Belgesi ile başlayan sorumluluğunuz Yatırımınızın tamamlanmış olması ve Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesinin onaylanmış olması ile gerçekleşir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılacak desteklerin, Yatırım Teşvik Belgesi kapatması şartına bağlı olanlarında “SGK primi ve yatırıma katkı oranı gibi” Yatırım Teşvik Belgesinin Kapatılmış olması şartı aranır.
Ecrin Danışmanlık Uzmanları Yatırım Teşvik Belgesi dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar. Kurum uzmanlarının Ekspertiz programlarını organize ederek Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPTILMASI İÇİN YERİNDE DENETİM:

Kurum uzmanları yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan tesisinizi denetime gelirler.
Yatırım Teşvik Belgesi kullanılarak alınan makinelerle üretimin yapılabiliyor olduğunu,
Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin yatırımcı şirketin resmi kayıtlarına işlenmiş olduğunu,
Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak alınan makinelerin tesiste bulunduğunu belgeleyen ekspertiz raporlarını yazarlar.
Sorun olmaması halinde Yatırım Teşvik Belgesi kapama (Tamamlama vizesi) onaylanarak Yatırım Teşvik Belgesi sorumluluğunuz sona erer.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATILDIKTAN SONRA DESTEKLERDEN YARARLANMA:

Yatırım Teşvik belgesi kapatmadan önce yatırım indirimi, KDV, Gümrük vergisi, varsa KKDF fonundan yararlanabilirsiniz. SGK desteklerinden Yatırım Teşvik Belgesi kapatıldıktan sonra yararlanılmaya başlanabilir. Önceden yararlanılamaz.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞME BİLGİSİ:
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmelidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Bilgi formu, Ecrin Danışmanlık hazırlayacak, onay için firmanıza gönderilecektir.
Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat Harcı Makbuzu (firmanız adına yatırılacaktır)
Yatırım Teşvik Belgesi Beyan ve Taahhüt, (Örneğini Ecrin Danışmanlık gönderecektir.)
Yatırım Teşvik Belgesi için İmza sirküleri (Ecrin Danışmanlığa gönderilecektir.)
Ticaret Sicil Gazeteleri, (Ecrin Danışmanlığa gönderilecektir.)
Yatırım Teşvik Belgesi Tevsi yatırımları için Kapasite Raporu (Firmanızdan istenecektir)
Yatırım Teşvik Belgesi İthal ve Yerli alınacak makine listesi (Alınan bilgilere göre Ecrin Danışmanlık düzenleyecektir.
Yatırım Teşvik Belgesi Mülkiyet Durumu Belgesi (Firmanızdan istenecektir)
Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için ÇED Belgesi veya Kapsam Dışı belgesi (Firmanızdan istenecektir)
SSK Borcu Yoktur Yazısı (Firmanızdan istenecektir)

Menü