YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvikleri

Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler.

Bu program; Yatırım Teşvik Belgesi ile yararlanacağınız veya yararlanamayacağınız destekler hakkında baştan bilgilenmenizi sağlar.
Yatırım Teşvik Belgesi mevzuat değişiklikleri aynı gün içinde güncellenmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi
Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz.
Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;
Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.
Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler.
Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir.

Yatırımcının Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili sorumluluğu:
Yatırım Teşvik Belgesi toplam harcama tutarığı içeriğine,
Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı asgari yatırım tutarının aşılmış olmasına,
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımın üretim yapabiliyor olmasına,
Bağlı olarak Yatırım Teşvik belgesi kapatma işlem kurum tarafından onaylanır.
Yatırım Teşvik Belgesi asgari yatırım tutarının aşılmaması, tesisin üretim yapamıyor olması, Makine ve teçhizatın yatırım yerinde olmaması veya eksik olması halinde belge kapatma talebi onaylanmaz.
Yatırım Teşvik Belgesinin müeyyidesi:
Yatırımcının yararlandığı tüm destekler, 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre faiz ve cezaları ile birlikte tahsil edilir.

Menü