Çözüm ve Sonuç Odaklı…

15 yılda… saylarla “Biz”

Ecrin Danışmanlık eğitimli kadrosu ile güven esaslı ve kaliteyi ön planda tutan çalışmalar düzenlemektedir.

0+

Belgelendirme

0

Destek Miktarı

0+

Marka Tescili

0+

Danışman

Hakkımızda

Ecrin Danışmanlık şirketi olarak ülkeler arası standartları uyguladığımız, uyumluluk gösterdiğimiz ve tam uyumlu olduğumuz standartlara ve müşterilerimize taahhütlerini alt kısımda belirlemiş bulunmaktayız: Hizmetlerimizi, ulusal ve ülkeler arası kabul edilenmiş olan standartlar, yasal mevzuatlar ve şartlar kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz şartlarına ve Iso akreditasyon kurallarına tama ve devamlı uymak, devamlılığı sağlamak, sürekli geliştirmekteyiz. Müşteri memnuniyetini ön safhada tutmakta, müşterilerimizi merkez haline getirmekte ve nitelikli standart hizmetlerini temin ederek müşterilerimize ve ülkeler arası sektöre değer sağlamaktayız.

Gizlilik, bağımsızlık, güvenilirlik, dürüstlük ve sürdürülebilirliğimizi temin etmekteyiz.

Her daim yönetim sistemimizi iyileştirmek ve geliştirmekteyiz.

Standartların  ve sistemimizin güncelliğinin devamlı olarak takibin yapmakta ve alakalı olan kişilere bilgiler vermekteyiz.

Prensiplerimiz

Dürüstlük
Hizmetlerimizi sunarken müşterilerimiz ve kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizde dürüstlük prensibe bağlı kalmaktayız.

Güvenilirlik
Hizmet ve işlemlerimizde, müşterilere karşılıklı güven duygusu kapsamında net, anlaşılır ve doğru bilgi temine ederek, müşterimize tam ve vaktinde hizmet vermekteyiz.

Toplumsal Fayda ve Çevreye Saygı
Hizmetlerimizi karlılığın yanı sıra, toplumsal faydayı da gözeterek, çevreye saygı prensipleri ışığında sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermeye özen göstermekteyiz.

Hizmet Kalitesi
Ülkeler arası şartlar ve ulusal yönetleri hükümleri kapsamında, uygunluk değerlendirme hizmetlerimizi, ihtiyaç duyduklarımızı sağlamadan vermemekteyiz. Hizmetlerimizde standardizasyonu artırma gayreti göstermekte ve şirketimiz içinde bu hedefimize ilişkin gerekli tedbirleri alarak personelimize gerekli eğitimler vermekteyiz.

Müşterilerin Bilgilendirilmesi
Müşterilerimize verdiğimiz her çeşit ürün ve hizmetlere yönelik, hizmet ilişkisinin her sürecinde ve her konuda tam, doğru ve vaktinde bilgi paylaşımında bulunmaktayız. Müşterilerimize yanlış veya eksik bilgi sunmaktan sürekli olarak kaçınmaktayız.

Müşteri Sırrı
Yönetmelik uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili mercilere ve kişilere yasal anlamda verilmesi gereken bilgi ve belgeler haricinde, müşterilerimize yönelik her çeşit bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve itina ile saklanmak hedefimiz ile yönetim sistemimizi yapılandırmış bulunmaktayız.

Müşteri Şikayetleri
Müşterilerimizin her husustaki şikayet ve önerilerini analiz etmek, değerlendirmek ve neticeye bağlamak amacı ile cevap verecek bir sistemimiz bulunmaktadır.

Kamu Kuruluşları İle İlişkilerimiz
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerimizde, dürüstlük ve saydamlık prensipleri akabinde hareket etmekteyiz. Yönetmelik uyarınca denetim ve kontrol için talep edilen bilgi, belge ve kayıtların tam, doğru ve vaktinde iletilmesine özen vermekteyiz.

Misyonumuz

Ecrin Danışmanlık şirketi olarak, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik prensipleri kapsamında uygunluk durumun değerlendirme, belgelendirilmesini temin etme, devamlılığını sağlama ve geliştirmektir.

Vizyonumuz

Ecrin Danışmanlık olarak şirketimizin deneyim, bilgi ve uzmanlığımızı müşterilerimiz ile paylaşımda bulunarak gerek müşterimizi gerekse kuruluşlarımız konumunu geliştirerek, ileride beraber uzun yaşamlı kuruluşlar şeklinde sürdürülebilirliğimizi temin etmek.

Ekibimiz

Ayşe Kahya

Genel Müdür
Menü