BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Basit Konaklama Tesis Belgesi

İdaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olmayacak. Basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamayacak. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletme belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilecek. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilecek. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek. Daha önce Bakanlıktan belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak. Bu süre sonunda belge alamamaları durumunda, 20 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Teklifle birlikte, ormanlık alanlarda ve milli parklar üzerinde de yatırım yapılabilecek. Bunun için, bu bölgelerde turizm yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen sözleşmelerin, başvuru üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle devralınması öngörülüyor. Bu alanlarda daha önceki mevzuatlarla yapılan yatırımlarda kazanılmış haklar ise korunacak. Orman alanlarında 15 Mayıs 2018’den önce kesin tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

Menü