BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen yatırımlar kapsamında girişimlerde bulunan firmaların, yine aynı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmesi anlamına gelmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi sisteminin amaçları şunlardır;

  • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
  • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
  • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
  • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
  • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.
Menü