YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Mevzuat listesi

Mevzuat

KARARLAR VE TEBLİĞLER

YATIRIM TEŞVİK – DESTEKLER – BÖLGELER VE YATIRIMLARDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Yatırım Teşvik kapsamında ;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan 4191 nolu değişiklikle;

Çevre yatırımı alanı değişti; Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek; Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı; Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi; gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8 olarak Karara eklendi; EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek; İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı; Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde, Geçici 13 ve 14 maddelerde ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik yapıldı

Yatırım Teşvik Belgesi alacak tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler,

sizler için düzenlenmiş ve mailimiz ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

2012/3305 nolu KARAR EKLERİ

EK-1  Bölgeler ve İller Tablosu  – güncel

EK-2  Başvuruda Konuya – Sektöre göre Özel Aranan Belgeler

EK-2a Sektörler – Yatırım Tutarları ve Şartları – 31.12.2021 den sonra

EK-2a Sektörler – Yatırım Tutarları ve Şartları – 31.12.2021 e kadar

EK-2b Bölgesel Yatırım Dipnotları

EK-2b Bölgesel Desteklenen Sektör Noları

EK-4    Belirli Şartlara Bağlı veya Desteklenmeyen Yatırımlar

EK-5   Demir Çelik Ürünler

EK-6   4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta ve Yüksek Teknoloji Yatırım Konuları

EK      5. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Öncelikli Yatırımlar – Madde 17

EK-7  Alt Bölge Desteklerinden Yararlanacak İlçeler YENİ (01.01.2021’ den itibaren geçerli)

EK-8   Gümrük Muafiyet Uygulanmayacak Makineler Listesi

 

Yatırım Teşvik Mevzuat listesi

Mevzuat

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Belge Başvuru İşlemleri                                                                          

02.07.2018’ den itibaren Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Tebliğ ve 2018/2 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Ek Değişiklik Tebliği kapsamında başvurular iki aşamada ve web ortamında Ecrin Danışmanlık tarafından yapılacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru ve Onay İşlemleri Süreci

 • Aşama – Yetkilendirme :
  • Ecrin Danışmanlık tarafından firmanızın yetkilendirme işlemi için E-TUYS sistemine kaydıdır.
 • Aşama – Proje Hazırlık :
  • Yatırım teşvik belgesi müracaat dosyanızın (projenizin) Ecrin Danışmanlık tarafından hazırlanarak firmanıza onaya sunulmasıdır.
 • Aşama – Teşvik Başvuru :
  • Firmanızdan gelecek onaylı evrakların ve projenizin
   • Ecrin Danışmanlık tarafından E-TUYS sistemine başvurusu
   • yatırım teşvik belgenizin bakanlık takibi ve onay/çıkış süreci ve
   • yatırım teşvik belgesi süre sonuna kadar
   • yatırım teşvik belgesi işlemlerinizle ilgili olarak
 • Danışmanlık Hizmeti olacaktır.

ETUYS Teşvik Başvurusu ve İzleme Sistemi

ETUYS sistemi ile kontrol ve takip sistemi daha önem arz etmiş olup, 
belge süresi içinde ithalat ve yerli gerçekleşme (alımdan önce gümrük ve firma) aktivasyon işlemleri,
alımı yapılan makinelere, diğer harcamalara ve inşaat harcamalarına ilişkin tüm faturaların

 

 

Menü