TURİZM BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Turizm Yatırım Teşvik Belge Alımı

 • Yatırım kararı:

Yatırıma karar vermeden önce güvenilir ve sürekli hizmet almak için en az üç ayrı danışmanlık şirketi ile görüşmeden karar vermeyiniz.

Bununla da yetinmeyiniz. Sorularınızı önceden hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı uzmanından da  bilgi almayı ihmal etmeyiniz.

Yatırımınız büyük ve beklentinizi karşılaması gerekiyor. Aldığınız cevaplar doğru kararınıza katkıda bulunacaktır.

 • Güvenilir danışmanlık şirketi:

Bilgileri esirgemeden, müşterisinden iş alabilme endişesi taşımadan, yatırım Teşvik belgesi kapatılıncaya kadar doğru bilgi ve yönlendirme hizmeti verendir.

Ecrin Danışmanlık, belge alımından kapatılıncaya kadar, izleme, bilgilendirme ve yönlendirmelerde etkin hizmetler sunar. Her aradığınızda en az 5 deneyimli Teşvik uzmanını bulabilirsiniz.

 • Yatırım kararı uygulaması:

Yatırımın yeri, kapasitesi, finansmanı bilinçli ve sabırlı planlamakla başlar.

Doğru planlanmış bir yatırım biter. Yatırımcı ve ülkemiz kazanır.

Doğru karar vermek için acele etmeyiniz.

Tesisinizin tüm özellikleri aşağıda belirtilen Turizm Yatırım Belgesi ve İşletme belgesi ile Yeşil Yıldız belgesi alabilme şartlarını karşılaması, amacınıza ulaşabilmek için gerekli ve zorunlu belgelerdir.

 • Turizm Yatırım Belgesi:

Yatırım Teşvik belgesi başvurusu yapmak için Turizm Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi alınmış olmalıdır. Bu belge tesisin yıldız, oda sayısı ve bazı Kriterlerinin belirlendiği belgedir. Aksi halde Teşvik belgesi düzenlenmez.

 • Turizm İşletme Belgesi:

Tesis tamamlandığında Yatırım Teşvik Belgenizin kapatılabilmesi ile birlikte, tesisiniz lokantasında alkollü içkiler satılabilmesi için Turizm İşletme Belgesi alınmış olmalıdır. Aksi halde Turizm İşletme Belgesi alınıncaya kadar kapatma dosyanız bekletilir.

 • Yeşil Yıldız Belgesi:

Turizm yatırım ve Turizm işletme belgeleri Kriterlerine uygunlukla birlikte, tesisin yeşil yıldız belgesi alınabilecek Kriterleri de taşıması gereklidir.

Tesis kalitesi müşteri kazanımını sürekli hale getirecek, ayrıca enerji desteğinden yararlanma hakkı kazandıracaktır.

Baştan eksik yapılan işler, daha sonra binada değişiklik ihtiyacı sebebiyle daha büyük maliyetlere sebep olabilir.

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi alımı ile ilgili bilgiler:

 • Başvuru dosyasının hazırlanması:

Ecrin Danışmanlık, satın alacağınız ithal ve yerli makine, ekipman ihtiyacınızı, Yatırım yeri, yatırım harcama çeşitleri ve tutarı hakkındaki bilgileri ister. Ayrıca firmanıza ait başvuru evraklarını isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.

 • Zorunlu belgeler:

Yatırım Teşvik Belgesi almak için yatırımın konusuna göre bazı belgelerin sağlanması zorunludur. Turizm yatırımlarında Turizm yatırım belgesi olmadan dosya işleme alınmaz. Bunun dışındaki belgeler şirketinizin evraklarıdır.

 • Belge revizesi:

Eksik yazılan makine ve ekipmanı sonradan makine listesine ekleyebiliriz. Fazla yazılan makine ve ekipmanı almak zorunda değilsiniz.

 • Makine ve Ekipman alımları:

Makine ve Ekipman fiyatının düşük veya yüksek olmasından endişelenmeyiniz. Belgenizle alım yaparken, belgede yazılı değerin %100 fazlası ve %50 eksiği arasındaki fiyatla satın alabilirsiniz. 

 • Teşvik Belgesinin Kapatılması:

Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırım tamamlandıktan sonra, belge kullanım süresi içinde tamamlama vizesi (kapatma) başvurusu yapılması zorunludur.

Turizm yatırımlarında Yatırım Teşvik belgesinin kapatılabilmesi için Turizm İşletme belgesinin alınmış olması zorunludur.

Ecrin Danışmanlık dosyanızı hazırlar. Başvuru yapar. Kurum uzmanlarının Ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.

Kurum uzmanları tesisinizi denetime gelirler. Belge kapsamında alınan makine ve teçhizatları yerinde ve yeterli olduğunu, tesisin müşteri kabul edebilecek durumda olduğunu, yapılan tüm alımların şirket muhasebe kayıtlarına uygunluğunu tespit ederek ekspertiz raporu düzenler.

 • Belge kapatıldıktan sonra desteklerden yararlanma:

Teşvik belgesi kapatmadan önce yatırım indirimi, KDV, Gümrük vergisi, varsa KKDF fonundan yararlanabilirsiniz. Teşvik Belgesi kapatıldıktan sonra da SGK ödemeleri desteklerinden yararlanmaya başlarsınız.

 • Gerçekleşme Bilgisi: 

Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.

TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yatırım Bilgi formu (Ecrin Danışmanlık’ ta hazırlanarak gönderilecektir.)
 • Müracaat Harcı Makbuzu
 • Beyan ve Taahhüt
 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Kapasite Raporu (Tevsi yatırımları içindir)
 • İthal ve Yerli alınacak makine listesi
 • Mülkiyet Durumu/Belgesi
 • ÇED Belgesi veya Kapsam Dışı
 • SSK Borcu Yoktur Yazısı

 

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik Belgesi dosyası, 

kısa sürede sonuçlanması için  önemlidir.

 

Menü