BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

BRC Food Danışmanlık ve Belgelendirme

BRC Nedir?
BRC Food Safety Global Gıda Standardı BRC, 1996 yılında tedarik zinciri içinde gıda güvenliği standartlarını düzenlemek isteyen perakendeciler tarafından kurulmuştur. Günümüzde BRC hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kurumdur. BRC Global Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır ve üreticilerin yasal gerekliliklere uygunluğunu ortaya koyar. Bu standartlar şu dönem lider perakendeciler, üreticiler ve gıda sektöründe yer alan firmalar tarafından gereklilik olarak belirtilmektedir. Gıda sektöründe bu gereklilikler BRC Food Standardı oluşturularak tanımlanmıştır. BRC Food Standardı, perakendeciler, gıda endüstrisi uzmanları ve ilgili kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir. Standart 1998 yılında ilk versiyonu ile yayınlanmış ve şu an 7. versiyonuyla geçerliliğini sürdürmektedir. Standardın çerçevesi, gıda ve gıda girdisi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur.

BRC Food standardı, kuruluşun büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmadan tüm gıda üreticileri için hazırlanmıştır. BRC Food sertifikası sayesinde, perakendeciler için özel markalı ürünler üreten firmalar ya da İngiltere pazarında ürünlerini satmak isteyen üreticiler ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini ispat etmiş olurlar. Dünya gıda ticaretinde, BRC Food Standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır. İngiltere’de satılan ürünlerin büyük bir bölümü gıda perakendecilerine ait özel markalı ürünlerdir. 1990 yılında yürürlüğe giren Gıda Güvenliği Yasası ile perakendeciler gerekli önlemleri almaya gerek duymuşlar ve tüketicilere sunulan ürünlerin araştırma geliştirme, dağıtım, reklam ve satışı sürecinde tüm riskleri ortadan kaldıracak durum tespiti sistemini oluşturmuşlardır. İngiliz Perakendeciler Birliği, Global Gıda Güvenliği Standardını geliştirerek bu süreçte üreticilerin İngiliz Gıda Yasasına uyumunu desteklemişlerdir. Aynı zamanda standart gerekliliklerinin uygulanması ile özel markalı ürünlerin üreticilerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

BRC Food sisteminin hedefleri şöyledir:

  • Tek bir değerlendirmeye tabi olmak
  • Sistemde yer alan belirli bir kalifikasyona sahip sertifikasyon kurumlarının ve tetkikçilerin akreditasyonu
  • Tedarik zincirinin her aşamasında firmaları ölçmek ve şeffaflığın yaratılması
  • Perakendeci ve tedarikçilerin maliyetinin azaltılması
  • Kurumunuz için BRC Gıda Güvenliği Global Standardının ve sertifikasyonun faydaları
  • Üreticiler ve alıcılar arasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda güveni iyileştirmek
  • Ürün güvenliğini arttırmak ve daha düşük riskli ürün sorumluluğunu ortaya koymak
  • Ürün için, hijyen, kalite ve tüketici sağlık risklerini tanımlamayı ve kontrol altına almayı amaçlayan güvenli ve etkin bir proses akışı sunabilmek ve etkili önleyici faaliyetleri belirleyebilmek
  • İngiliz gıda pazarına rahatlıkla ulaşabilmek
  • BRC Directory üzerinde kuruluşların yayınlanarak küresel ticarette tanınırlıklarını arttırabilmek
Menü