BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

İmalat Belgesi

İmalat Belgesi işletmenizde yapılan imalatın nitelikleri, kapasiteniz, kapasite kullanım oranınız, imalat teknolojiniz, sermaye durumunuz vb. bilgileri içeren bir belgedir. İmalat Belgesi alabilmek için öncelikle Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ve Garanti Belgesi Düzenleme Yetkisi almanız gerekmektedir.Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanlığınca Verilen İmalat Belgesini Alabilmek İçin Şu Bilgi Ve Belgelerin Verilmesi Gerekmektedir:

 • Kuruluşun hukuki yapısı
 • Sermaye durumu (yerli ve yabancı sermaye),
 • Lisans (Know-How ve teknik İşbirliği anlaşmaları),
 • Kuruluşun yeri ve tarihçesi,
 • Diğer tanıtıcı bilgiler (Katalog, broşür, proje vs.)
 • Kapasite Raporu,
 • Sanayi Sicil Belgesi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleriTeknik Bilgiler· Tesisin kapasitesi ve kullanım oranı (5 yıllık),
 • Mamullerin nitelikleri,
 • Kalite kontrol teçhizatı hakkında bilgi,
 • Garanti şartlarının ve süresinin yazılı olduğu “Garanti Belgesi”,
 • İmal edilen mamulün markası,
 • İmalat teknolojisi
 • İmalat programı (aylık ve yıllık),
 • İthal edilen ve yerli yaptırılan parçaların ayrı ayrı gösterildiği listeler,
 • İthal edilecek parçaların nereden alındığı veya alınacağının FOB fiyatlarla belirtildiği listeler,
 • Kuruluşun bünyesinde imalatı gerçekleştiren parçalar, yan sanayiden temin edilenler (Sanayi işletmelerinin adı ve adresleri),

  İmal edilen ve imali planlanan mamullerin yurt içinde ve dış ülkelerde imal edilenlerle;

 • Fiyat mukayesesi,
 • Kalite durumu,
 • Teslim süreleri (Termin planı)
 • Ekonomik Durum
 • Yurt içi arz ve talep durumu.
 • İhraç imkanları,
 • İmalatta maliyet düşürücü unsurların görüş olarak belirtilmesi Römork ve Yarı Römork İmali İçin yukarıdaki belgelerin yanısıra “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen “Tanıtma Bildirimi”nin doldurulması gerekmektedir.
Menü