YATIRIM TEŞVİK

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Enerji Yatırımları

ENERJİ VERİMLİĞİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YATIRIMLAR

Yatırım Teşvik Belgesi ile enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görülecek yatırımlar.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YAN SANAYİ İMALAT YATIRIMLARI

Türbin ve Jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan Kanat imalatı yatırımları

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN TERMİK SANTRALLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

Yukarıdaki Yatırım Teşvik Belgesi konuları Öncelikli (5. Bölge Destekleri) Yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden yararlanacaktır.

Yararlanılacak destekler;

Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi (5. Bölge Destekleri)

  • KDV MUAFİYETİ
  • GÜMRÜK MUAFİYETİ
  • VERGİ İNDİRİMİ (2015 – %40 / 2016 – % 35)
  • SGK İŞVEREN HİSSESİ PAYI DESTEĞİ (2015 – 7 yıl / 2016 – 6 Yıl)
  • FAİZ DESTEĞİ (TL – 5 Puan / Döviz – 2 Puan)
  • ARSA / YER TAHSİS

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YAPILAN YENİLENEBİLİR ENERJİ (HES – RES – GES) YATIRIMLARI

Lisanslı veya Lisansız HES (Hidroelektrik) – RES (Rüzgâr) ve GES (Güneş) Enerjisi yatırım Teşvik Belgesi konuları Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aşağıdaki devlet desteklerinden yararlanacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi, Genel Destekler (Makine Ekipman alımları için)

  • KDV MUAFİYETİ
  • GÜMRÜK MUAFİYETİ
Menü