BELGELENDİRME

Ecrin Danışmanlık > Hizmetlerimiz

İşletme Kayıt ve Onay Belgesi

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği; Gıda üretim Catering, lokanta, pastane, vb. işletmeler, Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreticileri, Gıda dağıtım işletmeleri ve gıda toptancıları İşletme Onay / Kayıt Belgesi almak zorundadır. Aksi durumda bu işletmeleri büyük cezai
müeyyideler beklemektedir. 7 Ocak 2014 tarih ve 28875 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişik ile gıda işletmeleri 31.12.2014 tarihine kadar işletme onay / kayıt belgesi almaları ve işletmelerinde Haccp sistemini uygulamaya başlamaları gerekmektedir.

03.08.2012 Tarih ve 28373 sayılı Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemlerine dair yönetmelik gereğince Gıdaya temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerinin 31.12.2013 tarihine kadar işletme kayıt belgesi almaları ve işletmelerinde ISO 9001 Kalite sistemini uygulamaya başlamaları gerekmektedir. Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır. İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.
Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler, Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler, Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

ECRİN DANIŞMANLIK olarak işletme Onay veya Kayıt belgesi alınması konusunda başvuru aşamasından, gerekli hazırlıkların yapılması, yasal mevzuata uygun gıda güvenliği sistemlerinin kurulması ve ilgili belgelerin alınmasına kadar hizmet vermekteyiz

Menü